0977.224.224  dananmkt@gmail.com
Quảng Cáo Dân An Thanh Hóa - Dẫn Đầu Trong Lĩnh Vực In Ấn, Cắt Khắc,Thi Công Quảng Cáo, Truyền Thông

Tin tức mới

Kỹ Năng Marketing - Kỹ Năng Tiếp Thị Marketing 5.0: Tăng trưởng bền vững gắn liền với ''Share of Life''

Kỹ Năng Marketing - Kỹ Năng Tiếp Thị Marketing 5.0: Tăng trưởng bền vững gắn liền với ''Share of Life'' 

Quảng cáo Dân An - Thu hẹp khoảng cách giữa thương hiệu và khách hàng, đưa thương hiệu vào cuộc sống hằng ngày của họ, đó là cách các marketer 5.0 hướng đến tăng trưởng bền vững thông qua mô hình ''Share of Life''. So với việc tranh giành thị phần thông qua các chiến dịch truyền thông, các thương hiệu cần bắt đầu tập trung vào việc đảm bảo tăng trưởng bền vững thông qua “Share of Life”. Mô hình này được hiểu là quá trình đưa thương hiệu vào phương thức tồn tại...

Xem chi tiết

Quảng Cáo Dân An Thanh Hóa - Dẫn Đầu Trong Lĩnh Vực In Ấn, Cắt Khắc,Thi Công Quảng Cáo, Truyền Thông

 • Đối tác 1
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Đối tác 4
 • Đối tác 5
 • Đối tác 6
 • Đối tác 7
 • Đối tác 8
 • Đối tác 9
 • Đối tác 10
 
Chat Trực Tuyến