0977.224.224  dananmkt@gmail.com
Quảng Cáo Dân An Thanh Hóa - Dẫn Đầu Trong Lĩnh Vực In Ấn, Cắt Khắc,Thi Công Quảng Cáo, Truyền Thông

Trang trí xe tuyên truyền, cổ động về “quản lý vệ sinh an toàn tỉnh Thanh Hóa” Tết Mậu Tuất 2018

Các xe tuyên truyền lưu động có thiết kế, trang trí đẹp, ấn tượng, phù hợp với chủ đề, nội dung theo quy định, gây tác động trực quan mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán 2018. 

 


 

 

Sau khi phát động phong trào, đoàn xe tuyên truyền lưu động sẽ xuất phát từ trung tâm thành phố theo các hướng tỏa đi khắp các huyện để thực hiện công tác tuyên truyền đến từng xã, thị trấn trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.

trang trí decal dán xe tuyên truyền

trang trí xe tuyên truyền

dán xe tuyên truyền cổ động

 

 

Dự án khác

 • Đối tác 1
 • Đối tác 2
 • Đối tác 3
 • Đối tác 4
 • Đối tác 5
 • Đối tác 6
 • Đối tác 7
 • Đối tác 8
 • Đối tác 9
 • Đối tác 10
 
Chat Trực Tuyến