Đo độ dài thực tế bo viền của vật thể trong Corel với GDG Measure It macro

Đối với không ít những bạn làm bên thiết kế kỹ thuật trong quảng cáo, thì việc đo độ dài thực tế bo viền của vật thể trong Corel là một vấn đề không hề đơn giải. Nếu chúng ta làm một cách thủ công thì thực sự là tốn rất nhiều thời gian mà hiệu quả…